Introduction

What is Fucoidan?

Giới thiệu về trung tâm tư vấn

Giới thiệu về trung tâm tư vấn

Lịch sử hình thành và định hướng phát triển

Niềm vui của các nhà khoa học Viện Nghiên cứu và Ứng Dụng Công nghệ Nha Trang đã vỡ òa khi nghe tin kết quả phân tích hoạt tính kháng ung thư sản phẩm Fucoidan của Viện tại...

Chứng nhận chất lượng

Chứng nhận đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Fucoidan Fucoantik. Chứng nhận đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Fucoidan Fucoantik...

LIMU MOUI

Prize Sea Plant of Tonga and the South Pacific

Fucoidan

F U C O I D A N

 

     Induce Apoptosis in Cancer Cells,

     Enhance Immunity, Suppress Angiogenesis &

     Reduce Side Effects of Chemotherapy and Radiation

 

                                                                                                Dr.Daisuke Tachikawa

 

-->

Nhà máy sản xuất

Giải thưởng sản phẩm vàng

Mặt tiền công ty

Giải thưởng Nhà Nước

Phòng giao dịch